Event Update ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ (NEW Users Event ต้อนรับผู้เล่นใหม่)NEW Users Event ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
( ต้อนรับผู้เล่นใหม่ )

 ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 7 เมษายน 2017 (00.01 น.)  - วันที่ 30 เมษายน 2017 (23.59 น.)


: เงื่อนไข :
ไอดีที่ทำการสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2017 จะได้รับสิทธืพิเศษดังนี้

- เมื่อล็อคอินเข้าสู่เกมครั้งแรกจะได้รับไอเทม- หลังจากทำการรับรางวัลในครั้งแรก เมื่อมี Lv.60  จะได้รับรางวัล ตามรายการด้านล่าง


ผู้เล่นจะได้รับไอเทมภายใน 48 ชั่วโมง

**ต้องรับของรางวัล Lv.60 ก่อนที่จะ Lv. 100 มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับของรางวัลของ Lv. 100 ได้**
- หลังจากทำการรับรางวัลครั้งที่ 2 แล้ว เก็บ Lv.100 จะได้รับรางวัล ตามรายการด้านล่างอีก 1 ต่อ


ผู้เล่นจะได้รับไอเทมภายใน 48 ชั่วโมง


   Osmium Set Item


   รายการ Osmium Item Set

** ไอเทมทั้งหมด เป็นไอเทมผูกมัดไอดี

หมายเหตุ : หากพบปัญหาไม่ได้รับ Item +15 Osmium Set ให้ทำการแจ้งปัญหากิจกรรม / โปรโมชั่น เข้ามา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 น. หากเลยกำหนด ถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์ในการขอรับ Item รางวัลของกิจกรรมค่ะ
 


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทีมงาน Thai Cabal Online
ประกาศวันที่ 7 เมษายน 2017