ประกาศชดเชยกรณีเกิดปัญหาเกมแลค และมองไม่เห็นไอเทมในช่อง Cash Inventory


ประกาศชดเชยกรณีเกิดปัญหาเกมแลค และมองไม่เห็นไอเทมในช่อง Cash Inventory
เรียนผู้เล่นทุกๆ ท่าน จากปัญหาเกม CABAL มีอาการแลค และมองไม่เห็นไอเทมในช่อง Cash Inventory
ซึ่งเกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ประสานงานทีมเกาหลีและแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
จึงขอแจ้งทำการชดเชย ดังต่อไปนี้

1. Multiple  Event
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (เวลา15.00 น.) - วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 (เวลา 23.59 น.)
 EXP , WEXP , Skill EXP ,  AXP , PetXP 120%

 
2. ซื้อ[Costume] Rabbit Doll Mask 3D ได้ใน ราคา 0 cash
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (เวลา15.00 น.) - วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 (เวลา 23.59 น.)

 1 ไอดีสามารถซื้อได้ 2 ครั้ง

 ระยะเวลา 3 วัน


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทีมงาน Thai Cabal Online
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม2560