การตั้ง Sup password

 การตั้งพาสเวอร์ดรอง Inventory

          การตั้งพาสเวอร์ดรอง Inventory จะป้องกันไอเทมในช่องสวมใส่ของตัวละคร(รวมทุกตัวละครในไอดี และใช้พาสเวอร์ดเดียวกัน)ไม่ให้สามารถเคลื่อนย้ายไอเทม หรือถอดไอเทมออกมาได้ แต่สามารถเคลื่อนย้ายไอเทมในช่องเก็บของในตัวละครได้ตามปรกติ

 

 

1. กดปุ่มลัด " I " เพื่อเปิดหน้าต่าง Inventory ขึ้นมา จะพบไอคอน แม่กุญแจ อยู่ด้านขวาบน ให้คลิกที่ไอคอนเพื่อสร้างพาสเวอร์ด

 

2. เมื่อกดไอคอน แม่กุญแจ จะมีหน้าต่าง Popup  เมนูขึ้น ให้เราคลิกปุ่ม สร้างพาสเวอร์ด ได้เลยค่ะ


 

3. การตั้งพาสเวอร์ดรอง ตั้งด้วยตัวเลข 4 หลัก ตั้งแต่ 0 - 9 แต่ไม่สามารถเลขที่ซ้ำกันเช่น 1111, 0000,
   
(ไม่ควรตั้งพาสเรียงตัวเลข เช่น 1234, 5678, 0987 เพราะง่ายต่อการสุ่มหมายเลข)4. จากนั้นระบบจะให้เราตั้งคำถามและคำตอบ เพื่อเป็นตัวช่วยหากเราลืมพาสเวอร์ดรอง สามารถกดปุ่ม หาพาสเวอร์ด
    เพื่อทำการ Reset พาสเวอร์ดเดิม และสามารถสร้างพาสเวอร์รองใหม่ได้อีกครั้ง

 5. ตอนนี้ไอเทมในช่องสวมใส่ของเราจะยังไม่ถูก ล็อค จนกว่าเราจะคลิกที่ไอคอน แม่กุญแจ แล้วใส่พาสวเอร์ดเพื่อ ล็อคไอเทม

 

6. เมื่อไอคอน แม่กุญแจ แสดงสถานะ ล็อคกุญแจ ให้เห็น ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

 
 
 
           ทุกครั้งที่กรอกพาสเวอร์ดรองผิด ระบบจะมีข้อความเตือนทุกครั้ง หากกรอกพาสเวอร์ดรองผิดพลาดครบ 5 ครั้ง ระบบจะทำการบล็อคไอดี และถูกตัดออกจากเซิฟร์เวอร์ทันที

 

หมายเหตุ :
1. เมื่อตั้ง Sub  Password  แล้ว จะไม่สามารถลบตัวละครได้  จนกว่าจะปลดล็อค Sub Password ทั้งหมดออกก่อน
2. ถ้ายังไม่ได้ตั้ง Sub Password  ใดๆ ระบบก็จะไม่ทำงาน การ Log in เข้าเกม ไม่สามารถเข้าได้
3. การทำงานของระบบ Sub Password จะครอบคลุมทุกตัวละครในไอดี
    เช่น เมื่อตั้งพาสล็อค  Inventory  ที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ระบบก็จะล็อคทั้งหมดทุกตัวละครในไอดี
4. การตั้ง Sub Password  สามารถตั้งเหมือนกัน หรือ สามารถตั้งพาสเวอร์ดแยกกันได้
   -  Log in Character
   -  Inventory
   -  Warehouse
           หากไอดีถูกบล็อค เนื่องจากพิมพ์ Sub Password ผิด ท่านจะต้องส่งเอกสาร Fax สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน มาที่หมายเลข 02-7174290,  027174291  พร้อมแจ้งรายละเอียด ID, Server ที่เล่น  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการ ปลดล็อค ให้ภายใน 1 วัน  หลังจากทีมงาน ปลดล็อค ให้เรียบร้อยแล้ว  กรุณาใช้ความระมัดระวังในการตั้งพาสเวอร์ดในครั้งต่อไปด้วยนะค่ะ