** ข้อมูลเกม


 
        ข้อมูลเกม
           - เรื่องราวของ CABAL Online

           - NPC

                  Blooda Ice
                  Desert Scream
                  Green Despair
                  Port Lux
                  Fort Ruina
                  Lakeside