**วิธีเล่นเบื้องต้น


 
  
      วิธีการเล่นเบื้องต้น
             การสร้างตัวละคร

 
       - ระบบ Sub Password
             รู้จักระบบ Sup password
             การตั้ง Sup password
             Sup password Warehouse
             ลืม Sup password ทำอย่างไร