**ระบบต่างๆ 
         ระบบต่างๆ
               - Battle System
                  ระบบการต่อสู้พิ้นฐาน
                  ระบบ PK
                  ระบบ PVP
                  ระบบ Nation War
                  ระบบ GVG


             - Community System
                  ระบบ Party
                  ระบบ พูดคุย
                  ระบบ เพื่อน

 
 
             - Quest
                  รู้จัก Hidden Helper TQuest


             - Other
                    GPS
                  Pet
                  Craft system

            Account transfer
            - Transfer Server