Cabal Message 

 
ประกาศยุติการให้บริการ Thai CABAL ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
สุดท้ายนี้ทีมงาน CABAL ขอกราบขอบพระคุณผู้เล่นทุกคนในการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันของเกม CABAL ขอบคุณค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ 31/08/2560 เวลา 14.00 น.

 

อ่านทั้งหมด